header image

Huishoudelijk Reglement


Hier vindt u de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement dat is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 2014.
Wijzigingen zullen ten alle tijden voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring. Elk lid van Livoc
wordt geacht de regels van het Huishoudelijk Reglement te kennen en na te leven. Lees het dan ook goed door.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze altijd stellen aan het bestuur, onder andere bereikbaar via Berichten - Contact in het menu.


Download huishoudelijk reglement